MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

In onze MR zitten twee personeelsleden en twee ouders: Namens school vertegenwoordigen Marita Reinders en Marianne Heuveling de MR, beiden zijn leerkracht in de onderbouw. Namens de ouders vertegenwoordigen Henri Verploegen en Ellen de Klerk de MR. Henri is de vader van Daan uit groep 5 en Ellen de moeder van Lynn uit groep 7 en Kayla uit groep 5. 

Als u een vergadering wilt bijwonen als toehoorder, dan kunt u dat melden via ons mailadres mr@bskrommenhoek.nl. Via dat adres kunt u ons ook voor andere zaken bereiken. 

De MR komt in schooljaar 2020-2021 bijeen op 
4 november 2020 - 20.00 uur
13 januari 2020 - 15.30 uur 
17 maart 2020 - 20.00 uur 
28 april 2020 - 15.30 uur 
2 juni 2020 - 20.00 uur
14 juli 2020 - 15.30 uurNOTULEN

2020/2021