OUDERPARTICIPATIE
In de basisschool is ouderhulp vanzelfsprekend. We weten uit ervaring dat ouders het best prettig vinden om kinderen en leerkrachten te helpen bij diverse activiteiten. In een schooljaar vinden allerlei vormen van groeps- en schoolactiviteiten plaats waarbij hulp onontbeerlijk is. Een neveneffec is dat het contact met de school intensiever wordt en dat kinderen en leerkrachten baat hebben bij de ondersteuning. Concrete Ouderhulp vindt niet alleen plaats onder schooltijd ook daarbuiten.
Ouderhulp verdelen we in drie categorieën: 
  • Groepsgebonden activiteiten;
  • Groepsoverstijgende activiteiten
  • Bestuurlijke activiteiten.
Wilt u meehelpen dan kunt u dat aangeven bij de leraar.  Dat kan door een mailtje te sturen of door in te tekenen op de intekenlijsten bij het lokaal. 

KLASSENOUDERS
Elk groepsleerkracht vraagt, aan het begin van het schooljaar, 2 ouders voor de taak van klassenouder. Een klassenouder regelt praktische zaken rondom de verjaardag van de leraar, is aanwezig met sinterklaas en kerst, gaat mee op schoolreis en organiseert ouderhulp bij excursies. 

Extra links
ouders & Coo Magazine
www.rijksoverheid.nl 
J/M
 - het tijdschrift voor ouders
Informatiegids Passend OnderwijsWE ZIEN U GRAAG ÍN DE KROMMEN HOEK!