COMMISSIES
Er zijn zeven commissies op De Krommen Hoek. In deze commissies zitten ouders en leraren en ze zijn gelinkt aan een bestuurslid van de Oudervereniging. De lijntjes tussen bestuur en commissies zijn kort. Het werkbudget van elke commissie komt uit de ouderbijdrage.
Vragen  over een commissie kunt u mailen naar OV@bskrommenhoek.nl of naar de directeur.


KAMPCOMMISSIE
Het schoolkamp van de groepen 6, 7 en 8 staat in juni op de kalender. Kort na de kerst is de eerste bijeenkomst. De kampleiding bestaat uit de leraren van de groepen 6, 7 en 8, aangevuld met ouders die daarvoor gevraagd werden. Daarnaast gaan de klassenouders mee, als ze dat willen. Overige ouders worden voor bepaalde activiteiten gevraagd om mee te helpen. Het is vanzelfsprekend dat de mensen die meegaan, goed met elkaar kunnen samenwerken. Ouders en leraren die meegaan, doen dat inclusief de overnachtingen. Als een kind, na groep 8, van school gaat, verlaat de ouder de kampcommissie.

SINTERKLAASCOMMISSIE
De Sinterklaascommissie organiseert het Sinterklaasfeest. Leraren en ouders van de onderbouw vormen deze commissie. De commissie organseert het bezoek van Sint en Piet op 5 december en een aantal activiteiten voorafgaand aan deze dag. Dat zijn activiteiten bedoeld voor alle kinderen. Ook helpen zij de Sint met het zoeken naar leuke cadeautjes. In september heeft de commssie met haar eerste overleg. De activiteiten van een jaar worden v.a. september door de commissie vastgesteld.
 

EVENEMENTENCOMMISSIE
De evenementencommissie organiseert de voorjaarsactiviteit, de kerstactiviteit en het slotfeest. Ook coördineren zij de gezamenlijke deelname aan de avondwandelvierdaagse. Verder pakken ze dingen op die op hun pad komen. De commissie krijgt -na goed overleg- alle vrijheid om leuke, creatieve dingen te bedenken en uit te voeren. Het slotfeest is een uniek evenement waar een groot werkbudget voor is gereserveerd. Een uitgangspunt of thema vormt meestal de basis voor de voorjaarsactiviteit en het slotfeest. Jaarlijks zoekt de commissie nieuwe mensen die per project een taak krijgen.
 

BIEBCOMMISSIE
De biebcommissie bestaat uit ouders en een leerkracht. Zij onderhouden  het boekenbestand en zorgen dat alle boeken na uitleen weer terug komen in de kast. De leerkracht overlegt binnen het team welke boeken aangeschaft zouden kunnen worden. De biebcommissie komt om de 4 tot 6 weken bij elkaar. Er is een budget beschikbaar vanuit de ouderbijdrage om het bestand op orde te houden.

VERSIERCOMMISSIE
De versiercommissie bestaat uit twee ouders. Deze commissie zorgt ervoor dat de school voortdurend aangepast wordt naar een thema of seizoen. De commissie roept zelf hulp in van andere ouder. Zij werkt met een beperkt budget en materialen in school aanwezig.

TUINCOMMISSIE
De tuincommissie doet klein onderhoud aan de tuin en het schoolplein, zoals onkruid wieden, water geven, beplanten en schoolplein beschilderen. Zo zorgt de commissie voor een fijne speelomgeving voor de leerlingen en een verzorgde aanblik voor de ouders en leerkrachten.

KASCOMMISSIE
De kascommissie bestaat uit twee ouders die de kasboeken van de Oudervereniging en de TSO controleren. Benoeming vindt plaats tijdens de ALV en duurt twee jaar. Elk jaar treedt er één ouder af, i.v.m. de continuïteit.